Participatiecoaches, Taal in de Praktijk

Taal in de Praktijk

Om je thuis te voelen in het land waar je woont, sociale contacten te krijgen, je zaken zelf te kunnen regelen en werk te vinden, is het beheersen van de taal erg belangrijk.

Tympaan-De Baat zoekt participatiecoaches voor het project Taal in de Praktijk. De vrijwillige participatiecoach ondersteunt een deelnemer die taallessen krijgt vanuit het ROC in Mijdrecht bij oefeningen en stages in de praktijk. Het ROC biedt 2 maal per week lessen over taal en de Nederlandse omgangsvormen. De participatiecoach coacht een deelnemer hiernaast om 1 dagdeel per week actief met de taal aan de slag te gaan. De coaching is maatwerk aan de hand van behoefte van de deelnemer en signalen uit de lessen. Een traject duurt enkele weken tot een jaar. De contactmomenten zijn ongeveer eens per week.

De coaching

Vaak gaat het om durven. De participatiecoach stimuleert dat de deelnemer assertiever wordt, durft te spreken, zijn/haar mening durft te geven en zich kan presenteren. De coach zoekt samen met de docent, de coördinator en de deelnemer naar passende praktijksituaties waarbij geoefend kan worden. Dat kan zowel een eenmalig contact (bijvoorbeeld een gesprek oefenen in een winkel of een bedrijf) als een structurele vrijwilligerswerkplek zijn. Bij het zoeken naar passend vrijwilligerswerk kan gebruik worden gemaakt van het netwerk van de coördinator. De coach richt zich ook op wensen van de deelnemer die te maken hebben met participeren, meedoen in de samenleving. Bijvoorbeeld het aansluiten bij activiteiten, een (sport)vereniging of het aangaan van sociale contacten. De participatiecoach en deelnemer bereiden moeilijke oefeningen of situaties eventueel samen voor en bespreken ze erna. Waar nodig gaat de coach mee om de eerste contacten en het maken van (werk)afspraken te bevorderen.

Vrijwilligerswerk

In overleg wordt een mooie verbinding gemaakt tussen de wensen en mogelijkheden van de coach en de vraag van de deelnemer. De gemaakte afspraken en doelen tussen de coach, de deelnemer en het ROC worden vastgelegd, zodat voor ieder duidelijk is waarop de coaching zich richt. Voor overleg en training kan de vrijwilliger een beroep doen op de coördinator van het project. Op regelmatige basis worden evaluatiemomenten ingepland.

Geïnteresseerden in de functie van participatiecoach worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met Dyanne van Tessel van het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Tympaan-De Baat via telefoonnummer (0297) 230 280 of [email protected] voor een vrijblijvende kennismaking.

Uitgelicht

Verkeersregels veranderen. Telkens een klein beetje. Nieuwe verkeersborden, snelheden,... Lees verder
Het jongerenwerk van Tympaan-De Baat is er voor alle jongeren binnen de gemeente De Ronde Venen. ... Lees verder

Tweets van @tympaandebaat