Resultaten leefbaarheidsonderzoek onder jongeren bekend

  • 27-03-2018

Het leefbaarheidsonderzoek onder jongeren is tot stand gekomen via een samenwerking tussen de jongerenadviescommissie (JAC), Veenlandencollege (VLC), gemeente en jongerenwerk De Ronde Venen. Door middel van een online enquête is er een leefbaarheidsonderzoek gedaan onder jongeren in de gemeente De Ronde Venen. De enquête is ingevuld door jongeren uit Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Abcoude, Baambrugge, Waverveen en De Hoef. De enquête is voornamelijk ingevuld door jongeren in de leeftijdscategorie 13-18 jaar afkomstig uit de plaatsen Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. Verder is de enquête vaker ingevuld door meisjes dan jongens.  Het merendeel van de jongeren wordt hoogopgeleid en is op dit moment bezig met Havo, Vwo, Hbo of universiteit. Daarnaast zijn er jongeren die de enquête hebben ingevuld die geen opleiding volgen of bezig zijn met Mavo of Mbo.

Uit het onderzoek is gebleken dat het grootste gedeelte van de jongeren zijn/haar straat, wijk, buurt, dorp het cijfer 6, 7 of een 8 geeft. De jongeren vinden hun omgeving over het algemeen veilig, rustig, gezellig en leuk. Het merendeel van de jongeren geeft aan betrokken te (willen) zijn in hun omgeving. Opvallend is het gegeven dat naast de jongeren die wel willen meedenken ongeveer de helft van de jongeren misschien zou willen meedenken met nieuwe ideeën voor de omgeving. Dit heeft te maken met de manier waarop jongeren zouden willen meedenken. Driekwart van de jongeren geeft namelijk aan, digitaal zijn of haar mening te willen laten horen. Een enquête of opiniepeiling online zou een goed middel kunnen zijn voor de gemeente om de mening van de jongeren in kaart te brengen.

Driekwart van de jongeren is van mening dat er te weinig woningen voor jongeren beschikbaar zijn in De Ronde Venen. Het opvallende gegeven dat, ongeveer de helft van de jongeren aan een woning denkt te komen door middel van samenwonen/ het delen van een woning, is in verband te brengen met deze gedachte. Door het schaarse woningaanbod voor jongeren hebben de jongeren geen ander keuze dan samenwonen of het delen van een woning.

Op de vraag wat de jongeren zoal doen in hun vrije tijd scoren stappen/uitgaan en evenementen/festivals laag, terwijl de categorieën vrienden bezoeken en gamen hoog scoren. Het gegeven dat bestaande activiteiten in De Ronde Venen betreft stappen, uitgaan, festivals en evenementen een lage beoordeling krijgen toebedeeld kan een reden zijn voor de jongeren om meer te gamen en vrienden aan huis te bezoeken. Meer dan de helft van de jongeren heeft behoefte aan meer feesten, festivals en uitgaansgelegenheden. De categorieën winkelen en recreatie/terras werden over het algemeen positief beoordeeld door de jongeren. De jongeren zouden wel graag meer kledingwinkels willen in De Ronde Venen.

Qua faciliteiten hebben de jongeren voornamelijk behoefte aan meer sport- en spel faciliteiten en jongerenontmoetingsplekken. Het gegeven dat hier behoefte aan is onder jongeren is in verband te brengen met, de al hierboven genoemde, hoge score van de categorieën gamen en thuis vrienden bezoeken. Meer sport- en spelfaciliteiten en jongerenontmoetingsplekken zouden ervoor kunnen zorgen dat jongeren vaker het huis uit komen om met elkaar te gaan sporten en elkaar te ontmoeten op jongerenontmoetingsplekken. Verder zou het creëren van (meer) jongerenontmoetingsplekken op geschikte locaties ervoor kunnen zorgen dat de overlast afneemt, omdat er hierdoor simpelweg meer geschikte plekken zijn voor jongeren om samen te komen in De Ronde Venen.

Het beoordelen van het openbaar vervoer leidde tot veel negatieve reacties. De jongeren zijn ontevreden over het openbaar vervoer, bijvoorbeeld vanwege de toegenomen reistijd, het vervallen van bushaltes/lijnen en de vertraging. Voor de oorzaak van dit alles wordt vooral gewezen naar de nieuwe dienstregeling die in december 2017 van start ging. 

Opvallend genoeg heeft negentig procent van de jongeren geen behoefte aan hulp bij problemen. Driekwart van de jongeren weet waar hij/zij heen zou kunnen bij problemen en/of hulpvragen. Van de hulpverstrekkende partijen in De Ronde Venen is het jongerenwerk met bijna negentig procent het bekendst onder de jongeren. Opvallend genoeg zijn er maar weinig jongeren die de hulpverstrekkende partijen het sociaal team, de jongerenadviescommissie, de leerwerkplaats (Pallas), het participatieplatform, het werkcentrum en de buurtsportcoach kennen. De jongeren geven aan voornamelijk informatie te ontvangen over nieuws uit De Ronde Venen via ouders, Sociale Media en vrienden.

Kortom,  de jongeren vinden hun omgeving over het algemeen veilig, rustig, gezellig en leuk. Ontevreden zijn jongeren met name over het woningaanbod (voor jongeren), het openbaar vervoer en de uitgaansgelegenheden/activiteiten in De Ronde Venen. De jongeren zijn bereid om mee te denken en willen betrokken zijn met hun omgeving. Gebruik maken van digitale middelen, zoals enquêtes lijkt de beste manier te zijn om de mening van jongeren in kaart te brengen. 

Lees ook: Resultaten leefbaarheidsonderzoek onder jongeren en Conclusie leefbaarheidsonderzoek

 

Uitgelicht

   &   Stichting Servicepunt & Tympaan-De Baat is een welzijnsorganisatie werkzaam in de... Lees verder
Nu de zon zich steeds meer laat zien en de temperaturen aangenamer worden, wordt het de hoogste... Lees verder

Tweets van @tympaandebaat