Budgetcoach

Wat is een budgetcoach?

Momenteel is het economisch gezien geen gemakkelijke tijd. Er zijn veel mensen die niet aan hun maandelijkse betalingen kunnen voldoen. Dit kan ons allen overkomen door Budgetbegeleidingsmaatjebijvoorbeeld een echtscheiding, verlies van baan of een andere oorzaak. Als aanvulling op de professionele schuldhulpverlening biedt Tympaan-De Baat daarom in samenwerking met diverse organisaties in de gemeente de dienst  ‘Budgetcoach’ aan.
Budgetcoaches zijn getrainde vrijwilligers die door de coördinator van Tympaan-De Baat worden gekoppeld aan mensen die te maken hebben met schulden of die gebaat zijn bij schuldpreventie.

De budgetcoach ondersteunt met als doel schuldsituaties te voorkomen. Als sprake is van professionele schuldhulpverlening, begeleidt de budgetcoach de hulpvrager tijdens en na dit proces, zodat terugval wordt voorkomen.

Voor wie zijn er budgetcoaches?

Budgetcoaches zijn er voor mensen van alle leeftijden die zelfstandig wonen in het werkgebied van Tympaan-De Baat die te maken hebben met schuldenproblematiek.

Wat kunt u verwachten van een budgetcoach?

  • Discretie en geheimhouding;
  • Intensieve begeleiding (bij aanvang wekelijks);
  • Iemand die geduld heeft en zich aan uw tempo aanpast;
  • De budgetcoach kan met u samen de post openen, samen met u afspraken met schuldeisers maken, budgetoverzichten maken of u bijstaan bij gesprekken met schuldhulpverlening.
  • U kunt desgewenst tussentijds een beroep doen op de coördinator.

Wat wordt van u verwacht?

  • Als u gebruik maakt van de dienst ‘Budgetcoach’, wordt van u verwacht dat u zelf verantwoordelijkheid neemt voor uw situatie. De budgetcoach ondersteunt u en neemt uw probleem niet over.
  • Aan de start van het traject maakt u met de budgetcoach een aantal afspraken. Het is belangrijk dat u deze afspraken nakomt.
  • Van u wordt gevraagd de benodigde tijd te investeren in het traject. Zeker in het begin worden wekelijks gesprekken gevoerd. Daarnaast zal de budgetcoach u vragen een aantal opdrachten uit te voeren.

Is een budgetcoach voor u een oplossing?PDF
Zit u momenteel in een schuldhulpverleningstraject, hebt u beginnende schulden of dreigt u weer terug te vallen? Dan kunt u voor meer informatie of voor het maken van een afspraak contact opnemen met de coördinator. Deze bespreekt met u in een intakegesprek uw hulpvraag en beslist of u in aanmerking komt voor een budgetcoach. Indien uw vraag past binnen de dienst, dan gaat de coördinator op zoek naar een voor u geschikte budgetcoach.

Als deze persoon gevonden is, volgt er een kennismaking waarbij besproken wordt om welke problematiek het gaat en waarbij een hulpplan wordt opgesteld.

Meer informatie
Meer informatie over de dienst ‘Budgetcoach’  is te vinden op de website van Tympaan-De Baat: www.tympaan-debaat.nl

Contact
Voor vragen en aanmelding kunt u contact opnemen met de coördinator van Tympaan-De Baat.
Telefoon:0297-230 280
Email: info@stdb.nl

 

Design & Bouw: twovisions digitaal bureau