Dorpskamer Het Raakvlak: huiskamer voor iedereen

Een gezamenlijke huiskamer voor iedereen. Dat is de Dorpskamer Het Raakvlak, gevestigd in de zijvleugel van de Bibliotheek Mijdrecht. Van maandag tot en met zaterdag worden hier activiteiten georganiseerd. Overdag een plek  met vrije inloop voor ouderen, werkzoekenden of jonge moeders, ’s avonds een ontmoetingsplek voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische kwetsbaarheid. Iedereen is welkom en draagt zijn steentje bij op zijn of haar niveau. Klik hier voor de openingstijden van Dorpskamer Het Raakvlak en het activiteitenrooster. Als de deur 's ochtends dicht is kunt u aanbellen.

Dorpskamer Het Raakvlak is een samenwerking tussen zes verschillende partijen: Zideris, Kwintes, Careyn, Tympaan-De Baat, SeniorWeb en de Bibliotheek. Janny van Oudenaarden is namens Careyn bij Het Raakvlak betrokken. De dagactiviteiten van Careyn vinden ook plaats in de Mijdrechtse Dorpskamer. ‘Op dinsdag en donderdag organiseren we activiteiten voor ouderen,’ legt Van Oudenaarden uit. ‘Bij sommige activiteiten ligt het accent op de lichamelijke en geestelijke fitheid. Bij andere activiteiten ligt het accent op fun.’ Alle activiteiten hebben tot doel om de eenzaamheid te verminderen en de eigen burgerkracht te vergroten.

Ontspanningsplek

Zideris en Kwintes hebben op vrijdagavond de Dorpskamer tot hun beschikking. ‘Onze cliënten zijn door de weeks aan het werk, maar hebben vooral in het weekend behoefte om erop uit te gaan,’ legt Monique Verlaan van Zideris uit. ‘Dorpskamer Het Raakvlak biedt deze ontspanningsplek op vrijdagavond.’ Berber Ramspeck is namens Kwintes bij Het Raakvlak betrokken. ‘Elkaar ontmoeten en gezelligheid staan centraal,’ zegt zij. ‘Onze cliënten krijgen een actieve rol en mogen de avonden zelf invullen.’

In Dorpskamer Het Raakvlak worden zoveel mogelijk verbindingen gelegd tussen verschillende groepen en organisaties. ‘Het zou prachtig zijn als de cliënten van Zideris gastvrouw en gastheer zijn bij de dagactiviteiten,’ vult Van Oudenaarden aan. ‘Daarnaast zie ik kansen in gezamenlijke activiteiten voor ouderen en jonge kinderen. Die twee doelgroepen gaan over het algemeen heel goed samen. Wellicht dat we gaandeweg nog meer mooie combinaties maken. We staan open voor andere partijen die zich bij ons willen voegen.’

Voor de Bibliotheek Mijdrecht als locatie van de Dorpskamer Het Raakvlak is bewust gekozen. ‘De Bibliotheek is een waardevrije en laagdrempelige plek,’ legt Hanneke Paul van de Bibliotheek uit. ‘Het Raakvlak is een uitbreiding van onze ontmoetingsfunctie. Bezoekers hoeven geen lid te zijn van de Bibliotheek. Hier is iedereen welkom.’ Activiteiten van het Taalpunt, Mama Lokaal en SeniorWeb, die al in de Bibliotheek plaatsvinden, blijven behouden. Tympaan-De Baat zet zich in voor de werving van vrijwilligers die zich voor Dorpskamer Het Raakvlak kunnen inzetten.

Doelgroep: 
Plaats: 

Design & Bouw: twovisions digitaal bureau