Filosofiekring Abcoude

De filosofiekring Abcoude is een filosofisch georiënteerde lees- en gespreksgroep. Aan de hand van een zelfgekozen boek zijn de kringleden met elkaar in gesprek. Voor het komend seizoen heeft de kring Abcoude gekozen voor het uitdagende boek ‘Nietzsche als opvoeder’ van Jan Keij.

filosoof

Waarover we met elkaar in gesprek zijn hangt vanzelfsprekend samen met de vele thema’s uit het boek.  In elk geval belooft het boek een grondige kennismaking met het denken van Nietzsche en dit denken wordt ook verbonden met de dagelijkse werkelijkheid hier en nu.  Het gesprek wordt vervolgens vooral ingekleurd door onze eigen belangstelling en ervaring. Waar nodig of wenselijk zal Hans Beuk als begeleider van de kring filosofische thema’s verder  toelichten. Van elke kringbijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Enige kennis van de Westerse filosofie is aan te bevelen. Humor wordt op prijs gesteld. 

uil

Aantal deelnemers 8 – 12
Dag van de week doorgaans de 1e woensdag van de maand
Tijd 10.00 – 12.00 uur
Locatie Dienstencentrum Angstelborgh, Dorpszicht 22, 1391 LX Abcoude
Docent  Hans Beuk
Kosten € 85,00 (voor 10 lessen)
Aanmelden/informatie  

per mail: kcc2@stdb.nl
per telefoon: (0294) 283 302 of (0297) 760 260

Wilt u informatie? Dan kunt u contact opnemen met Annemarie Keja, Sociaal Cultureel Werker van Tympaan- De Baat. Tel. (0297) 230 280 of a.keja@stdb.nl.

Doelgroep: 
Plaats: 

Design & Bouw: twovisions digitaal bureau