Netwerkcoaching


(foto: Netwerkcoach Wendy Honingh)

Wat is netwerkcoaching
Een sterk sociaal netwerk is voor iedereen belangrijk. Voor emotionele ondersteuning, warmte gezelligheid of hulp zijn we aangewezen op mensen om ons heen. Bestaande contacten onderhouden of nieuwe maken is niet altijd even makkelijk. Een Netwerkcoach van Tympaan-De Baat biedt ondersteuning in het (weer) opbouwen van  een sociaal netwerk. Zij doen dit op vrijwillige basis. Netwerkcoaching is er voor alle inwoners in de gemeente De Ronde Venen die om welke reden dan ook hun netwerk willen uitbreiden en/of versterken en daar ondersteuning bij wensen. Er zijn geen kosten aan verbonden.


(Foto: Netwerkcoach Kira Verweij)

Klik hier voor het filmpje over netwerkcoaching met vrijwilliger Kira Verweij en coordinator Mantelzorg Esther Smit van Tympaan-De Baat, deze film is gemaakt in opdracht van Mezzo.

Een coach helpt om stappen te ondernemen om het netwerk uit te breiden. Daarbij wordt uitgegaan van de wensen en de mogelijkheden van de cliënt. Eerst wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Daarna komen de wensen, dromen en sterke kanten aan bod. De cliënt wordt gestimuleerd om te onderzoeken wat zijn/ haar omgeving aan mogelijkheden biedt om anderen te ontmoeten. En tenslotte wordt er echt actie ondernomen. De coach is er dan vooral om te motiveren en om samen terug te kijken naar de stappen die gezet zijn. 

Een ondersteuningstraject bestaat uit ongeveer 10 tot 15 gesprekken en kan een half jaar tot 9 maanden duren.
De opleiding en begeleiding van de coaches is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Het Oranje Fonds en het Skanfonds. 

Flyer: De kracht van een sterk sociaal netwerk

De methode ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!‘ is in 2016 opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies van MOVISIE en onderwerp van recente onderzoeken door o.m. de universiteiten van Tilburg, Amsterdam en Utrecht. Meer informatie: www.natuurlijkeennetwerkcoach.nl.
Tympaan-De Baat werkt mee aan het onderzoek dat de Universiteit van Amsterdam en het Academisch Medisch Centrum uitvoert naar de gezondheidswinst van ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’

Voor informatie kunt u contact opnemen met Tympaan-De Baat via (0297) 230 280, of stuur een mail naar Esther Smit e.smit@stdb.nl of Susan Pelsmaeker s.pelsmaeker@stdb.nl 

Het Oranje Fonds brengt ons bij elkaar

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het € 31 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. 

Toekenning geldbedrag Oranje Fonds

Het Skanfonds geeft mensen de kans

Skanfonds is een nationaal fonds dat zich specifiek sterk maakt voor mensen in kwetsbare situaties. Het steunt initiatieven waardoor mensen weer hoop en perspectief krijgen. En die hen helpen een nieuwe plek in de samenleving te krijgen.  Skanfonds steunt die initiatieven met geld en expertise. Geïnspireerd door zijn katholieke wortels, wil het fonds zo bijdragen aan een rechtvaardige wereld. Een wereld waarin mensen omzien naar elkaar en waarin ieder mens telt. Skanfonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij en de Lotto.

Netwerkcoaches buiten
(foto: diploma-uitreiking netwerkcoaches Tympaan-De Baat)

Design & Bouw: twovisions digitaal bureau