Organisatie

De werkorganisatie heeft een platte structuur.  Professionals zoals bijvoorbeeld jongerenwerkers, sociaal werkers en ondersteuners zijn HBO opgeleid en zelf verantwoordelijk voor taak, inhoud en samenwerking. Met elkaar werken zij vanuit verschillende invalshoeken en expertises aan het versterken van inwoners en van de samenleving. De vrijwilligers van Tympaan-De Baat leveren hier op verschillende manieren en vanuit verschillende diensten en projecten een aanzienlijke bijdrage aan.

De werkorganisatie sluit aan bij de werkwijze van het Kernenbeleid van de gemeente. Uitgangspunt daarbij is de visie van de gemeente dat het realiseren van goede sociale en fysieke woon- en leefomstandigheden een belangrijke inzet en betrokkenheid van de bewoners en zijn verbanden/netwerken vraagt. De vrijwilligers van Tympaan-De Baat leveren hier op verschillende manieren en vanuit verschillende diensten en projecten een bijdrage aan.

Missie
De missie van Tympaan-De Baat is het creëren van een veerkrachtige samenleving door het verbinden en versterken van mensen, organisaties en ideeën.  

Visie
Bovenstaande willen we realiseren door:

 • zoveel mogelijk gebruik te maken van de eigen kracht van mensen en hun omgeving.
 • mensen inspireren en stimuleren om een bijdrage te leveren aan de samenleving.
 • professionele begeleiding en scholing te bieden aan vrijwilligers en mantelzorgers.
 • persoonlijke wensen en grenzen van de klanten en vrijwilligers respecteren.
 • activiteiten en faciliteiten zoveel mogelijk op kern- dan wel wijkniveau afstemmen.
 • het aanbieden van alle brede en professionele kennis en ervaring op het gebied van welzijn. 

Bij onze aanpak staan de volgende kernwaarden voorop:

 • dichtbij
 • resultaatgericht
 • maatwerk
 • respectvol
 • duurzaam en effectief 

Het bestuur

Het bestuur van Tympaan-De Baat bestaat uit 5 leden. Zij vormen samen een toezichthoudend bestuur conform de gouvernance code van de MOgroep. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de organisatie gemandateerd aan de directeur: Mieke Telder.

De taken zijn als volgt verdeeld:

Mevr. J.A.L (Jetske) van den Bijtel             Voorsitter, aandachtsgebied personeel en innovatie
Dhr. G.L. (Gerard) Telling financiën 
Dhr. W.R. (Wim) Klaassen pr
Dhr. J.K. (Johan) Boeijinga algemeen bestuurslid
Dhr. A.A. (Ad) Bax algemeen bestuurslid
Dhr. G. (Gert) van Hasselt algemeen bestuurslid

Contactpersoon voor het bestuur is Mieke Telder directeur. Telefoon: 0297-230280 of e-mail: m.telder@stdb.nl. Het bestuur is ook rechtstreeks te benaderen uitsluitend via e-mail; bestuur@stdb.nl.
De statutaire naam is Stichting Tympaan-De Baat. De organisatie is op 1 januari 2013 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht met KVK-nummer: 41181454.

Design & Bouw: twovisions digitaal bureau