Pavones: voor velen de deur naar de maatschappij

Vorig jaar nog een koffieclubje onder de noemer Villa Kakelbont, dit jaar een zelfstandig draaiende multiculturele studio waar vrouwen taallessen, naailessen, kookworkshops en fietslessen kunnen volgen. Binnen een jaar tijd is Pavones in Uithoorn uitgegroeid tot de deur naar de maatschappij voor de allochtone vrouwen in de omgeving. Voorzitter Mavis is trots: “Deze vrouwen hebben zelfvertrouwen gekregen en durven zich nu te laten zien,” zegt zij. “Prachtige talenten krijgen de kans om zich te ontplooien.’’

In 2013 startte Mavis met Villa Kakelbont, een laagdrempelige plek waar allochtone vrouwen welkom waren om elkaar te ontmoeten. Vrijwilligers gaven Nederlandse les, maar verder werden er weinig activiteiten ondernomen. Sinds februari 2015 ontvangt Villa Kakelbont ondersteuning van Claudia Prange vanuit Tympaan-De Baat en maakt zij een enorme groei door. “Claudia liet ons zien waar onze kwaliteit en kracht ligt, vat Mavis krachtig samen.

Vertrouwen aan de basis

Claudia startte haar werk met het opbouwen van een goede relatie met de vrouwen. “Vertrouwen speelt een grote rol,’’ zegt zij. “Ik ben op zoek gegaan naar de vaardigheden, talenten en interesses van de vrouwen en heb deze gekoppeld aan taken en rollen die zij konden gaan verrichten. Dit heeft de vrouwen een enorme boost gegeven.’’

Mavis is zeer positief over Claudia’s ondersteuning. “Zij gaf ons praktische tips over het genereren van inkomsten om zaken als koffie, thee en printerinkt te kunnen betalen. Daarnaast verhoogde zij ons gevoel van zelfvertrouwen en stimuleerde ons om eigen keuzes te maken. Dat voelde heel goed en leidde tot het oprichten van de stichting Pavones eind april 2015.” De nieuwe naam was een bewuste keuze: “Pavones is afgeleid van het Latijnse woord voor pauw,’’ vervolgt Mavis haar verhaal. “Als trotse vrouwen konden wij verder met het ontwikkelen van de studio.”

Met de grote drijfveer om deze vrouwen de opstap naar de maatschappij te bieden, werd meer nagedacht over activiteiten die integratie en participatie ten goede zouden komen. Eén daarvan werd het naaiproject. “Met financiële steun van het Rabobank Coöperatiefonds hebben we de beschikking over prachtige naaimachines en andere benodigdheden,’’ vertelt Mavis vol trots. ,,Deze cursus, waarvoor twee vrijwillige docenten werden gevonden, was gelijk vol. De vrouwen leren een vak, maar ze leren ook hun eigen kleding maken.’’

Naast de naailessen, de informatieochtenden, de kook- en op termijn de fietslessen, zijn vooral de lessen Nederlands van grote betekenis. “Met nieuwe taalvrijwilligers en het gebruik van methodes van de Stichting Lezen en Schrijven kunnen we gedifferentieerde lessen op niveau aanbieden,” zo licht ondersteuner Claudia toe. “De vrouwen, die drie dagen per week Nederlandse les volgen, willen echt verder, zijn heel gemotiveerd en vooral dankbaar.”

Trots

Mavis is trots op wat zij met de vrouwen bereikt heeft in 2015 en kijkt met opgeheven hoofd naar het nieuwe jaar: “Doordat we werden gewezen op onze kracht en het talent, hebben we vertrouwen gekregen dat we de zaken zelf kunnen regelen,” zegt zij. “We stimuleren de vrouwen zelf initiatieven te nemen en te laten zien wat ze kunnen. Wij staan overal voor open en ervaren wat voor prachtige talenten er tevoorschijn komen als de vrouwen zich ook open durven te stellen. Zodra ze dat durven, gaat er een wereld voor hen open.”

Design & Bouw: twovisions digitaal bureau