Personenalarmering

U wilt zelfstandig blijven wonen. U vindt het een veilig gevoel dat u alarm kunt slaan in het geval er iets met u is. Wellicht kan de personenalarmering iets voor u betekenen...

Wat is personenalarmering?

Personenalarmering is een voorziening die garandeert dat in geval van nood iemand hulp komt bieden. Dit gebeurt via een alarmapparaat dat wordt aangesloten op een telefoonlijn. U krijgt een zendertje dat met een koordje om de hals gedragen kan worden. In geval van nood legt u met één druk op de knop verbinding met de alarmcentrale, die vervolgens de aangegeven contactpersoon inschakelt. Dit kan een familielid of een buurvrouw zijn, maar ook soms iemand van de thuiszorg. Met dit alarmsysteem heeft u altijd de zekerheid dat u snel gehoord en geholpen wordt. Dat is een veilig gevoel, zeker als u alleen woont.

Hoe werkt personenalarmering?

Als u hulp nodig heeft, bijvoorbeeld omdat u gevallen bent, hoeft u alleen op de knop van het zendertje te drukken welke u om uw pols of hals draagt. Het zendertje zorgt ervoor dat u in contact komt met de meldkamer. Deze centrale is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar. Direct na uw melding bij de meldkamer wordt er contact gezocht met de betrokkenen uit uw omgeving. U geeft zelf aan ons door wie er gebeld kunnen worden. Deze personen moeten wel uw huissleutel hebben.

Wie worden er gebeld?

U geeft bij het intake gesprek zelf door wie in geval van nood gebeld kunnen worden. Voorwaarden zijn dat er minimaal drie personen die zo in uw buurt te wonen dat snel genoeg bij u kunnen zijn. Deze mensen, dit kan familie zijn, vrienden maar ook buren, worden in de volgorde die u hebt opgegeven gebeld. Is er helemaal niemand bereikbaar dan wordt contact opgenomen met de politie. Aan de hulpverleners worden geen eisen gesteld.

Valdetector
U kunt de personenalarmering (tegen een maandelijkse vergoeding van 4 euro) uitbreiden met een valdetector. Valdetectoren zijn bedoeld voor mensen die een grote kans maken om te vallen en als het gevolg daarvan niet meer zelfstandig kunnen alarmeren met een drukknop. Een valdetector registreert plotselinge bewegingen en schokken, precies wat bij een val gebeurt. Een valdetector maakt bij een val automatisch alarm.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt voor personenalarmering in aanmerking als u door leeftijd, ziekte of handicap risico loopt in een noodsituatie te raken. (U moet bereid zijn om de veiligheidsknippen of vergrendelingen op de voordeur niet te gebruiken.)

Wat zijn de kosten?

Het maandelijkse abonnement voor apparatuur, onderhoud en meldkamer bedraagt € 18,00. De eenmalige aansluitkosten zijn € 75,00. De uitbreiding met valdetectie bedraagt een extra € 4,00 per maand.

Bent u verzekerd bij Zorg en Zekerheid?
Dan verrekenen wij de kosten (indien u hiervoor een indicatie krijgt) direct met de zorgverzekeraar. Er geldt dan alleen nog een eigen bijdrage van slechts € 4,00 per maand. Kiest u voor de extra functie van een valdetector dan is uw eigen bijdrage € 8,00 per maand.

Ergens anders verzekerd?
Veel verzekeraars kennen een (deels)vergoeding van de kosten voor personenalarmering op grond van een medische redenen. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar. De verzekeraar wil in de meeste gevallen wel een indicatie verklaring van uw huisarts. Komt u er zelf niet uit? De ouderenadviseur van Tympaan-De Baat kan u ook in dit geval helpen bij de aanvraag.

Certificering
Alle apparaten voldoen aan de eisen van het WDTM-QAEH ketenkeurmerk. (QAEH staat voor Quality Assurance E-Health)

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Angélique Davis (0297) 230 280 of via mail a.davis@stdb.nl.

Design & Bouw: twovisions digitaal bureau