Regieondersteuning

Steeds meer ouderen zullen in de toekomst in hun eigen huis oud worden. Dit betekent niet dat er minder voor hen gezorgd wordt, integendeel, met de eigen woonomgeving als vertrekpunt kan en moet de zorg meer dan ooit worden afgestemd op individuele behoeften.

Ouderen moeten dan nog wel goed de regie kunnen voeren over hun eigen leven. Dat betekent dat  hij of zij zelf kan aangeven welke zorg nodig is, op welke momenten en met welke kwaliteit.

Niet bij alle ouderen blijft dit regievermogen even sterk in tact. Toch is het behoud van regie over eigen leven van onschatbaar belang voor het welbevinden van de mens, en dus ook van de oudere.

Tympaan-De Baat ondersteunt ouderen die moeite hebben de regie over hun eigen leven te voeren. Bijvoorbeeld door activiteiten gericht op ontmoeting met anderen, hulp en advies bij het zoeken naar zorg- en hulpverlening.

Dat gebeurt in persoonsgerichte begeleiding door een sociaal werker. Deze begeleiding is maatwerk, voor de één is een maandelijks telefonisch contact voldoende, bij de ander is een intensievere begeleiding nodig. De begeleiding, het woord zegt het al, biedt ouderen ondersteuning bij (het behouden of hervinden van) de regie over het eigen leven.

Meer informatie en afspraak maken

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact met ons opnemen: 
telefonisch op (0297)  230 280 of via mail info@stdb.nl

Design & Bouw: twovisions digitaal bureau