Voedselbank Abcoude-Baambrugge

In Nederland leven 1,2 miljoen mensen onder de armoedegrens. Ook in de ‘welvarende’ dorpen Abcoude en Baambrugge bestaat verborgen armoede. Voedselbank Abcoude-Baambrugge is een vrijwilligersinitiatief onder de vlag van welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat. Wij zijn er om inwoners van Abcoude en Baambrugge, die financieel krap zitten, te helpen. Dit doen wij door wekelijks een voedselpakket aan te bieden ter aanvulling op de reguliere boodschappen.

 Voedselbank

Misschien behoort u tot de mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket moet u voldoen aan de norm die door Voedselbanken Nederland wordt gehanteerd. Wij gaan uit van een maximum leefgeld dat u maandelijks voor voeding en kleding ter beschikking heeft. 

Maximum leefgeld:

 

éénpersoonshuishouden

€ 200,- p.m.

voor elke volwassene vanaf 18 jaar

+€ 80,- p.m.

voor elk kind tot 18 jaar

+€ 80,- p.m.

Zie ook:

Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 januari 2017.

Hoe berekent u het leefgeld?
Tel uw inkomsten bij elkaar op. Trek vervolgens uw vaste lasten ervan af.

Welke inkomsten moet u opgeven?
Loon, uitkering, alimentatie en overig inkomen van uzelf, uw partner en uw kinderen, huurtoeslag, zorgtoeslag en belastingkorting. Kinderbijslag of studiefinanciering van kinderen en van uzelf hoeft niet als inkomen te worden opgegeven.

Welke vaste lasten mag u aftrekken?
Huur of hypotheek, energie, water, verzekering, telecom en schuldaflossing.

Denkt u in de buurt te komen van onze norm of heeft u hulp nodig bij het berekenen?
Neem dan contact op met Voedselbank Abcoude/Baambrugge, telefoon: 06-138 127 65 of e-mail: voedselbank@stdb.nl) en maak een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt alles met u doorgenomen en wordt berekend of u in aanmerking komt voor een voedselpakket. Wij laten u weten waar en wanneer het pakket wekelijks kan worden opgehaald. Naast een geldig identiteitsbewijs dient u inzage te geven in uw bankafschriften (aaneengesloten over 3 maanden) om de inkomsten en uitgaven te kunnen bevestigen. 

Wij begrijpen dat u het misschien moeilijk vindt om contact op te nemen. Dat is nergens voor nodig. Iedereen kan door wat voor oorzaak dan ook in een financieel moeilijke periode terechtkomen.

Schroom niet om contact met ons op te nemen, want wij zijn er voor ú! 

Privacy
Er wordt met zorg gewaakt over uw gegevens. Ze dienen uitsluitend om vast te stellen of u hulp nodig heeft en worden niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven. De Voedselbank en iedereen die bij de uitgifte of toekenning van de pakketten betrokken is, verplicht zich tot geheimhouding.

Rabobank NL50 RABO 0149273037 t.b.v. Stichting Tympaan-De Baat

Ook in Mijdrecht is een voedselbank. Klik hier voor meer informatie.

Design & Bouw: twovisions digitaal bureau