Wijk en Buurt

Tympaan-De Baat ondersteunt bewoners bij het instandhouden en verbeteren van het eigen woon- en leefklimaat. Het woon- en leefklimaat in een wijk of buurt is gebaat bij betrokkenheid bij en het nemen van verantwoordelijkheid van bewoners. Tympaan-De Baat ondersteunt bewoners die zich in (willen gaan) zetten. We geven daarvoor advies, ondersteuning bij activiteiten en helpen bewonersorganisaties. Bewoners - al dan niet georganiseerd- kunnen een beroep doen op Tympaan-De Baat.

We geven op verschillende manieren invulling aan onze rol:

  • informeren en adviseren van buurtbewoners; 
  • contacten leggen en onderhouden met de buurtbewoners tijdens buurtbijeenkomsten en spreekuren;
  • hulp bij het vergaren van informatie;
  • uitgeven van buurtkranten; 
  • opzetten en begeleiden van bewonersorganisaties; 
  • ondersteuning bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten en activiteiten; 
  • administratieve en facilitaire assistentie;
  • buurtbemiddeling.

Design & Bouw: twovisions digitaal bureau