Vacature directeur Stichting Servicepunt & Tympaan-De Baat (minimaal 32 uur)

De organisatie
Stichting Servicepunt & Tympaan-De Baat is dé welzijnsorganisatie in de regio De Ronde Venen.

Wij brengen mensen bij elkaar, geven informatie en advies, bieden mantelzorgers ondersteuning,
organiseren sociaal culturele activiteiten en helpen zoeken naar passend vrijwilligerswerk. Samen
met vrijwilligers bieden we hulp en ondersteuning. Iedere inwoner, bewonersgroep en organisatie
kan bij ons terecht met vragen en wensen over het uitvoeren van maatschappelijke ideeën en
activiteiten.

Stichting Servicepunt & Tympaan-De Baat heeft ca. 40 medewerkers en er zijn ruim 600 vrijwilligers
aangesloten. De omzet bedraagt € 2,1 miljoen (2020).

Voor meer informatie zie onze websites https://www.tympaan-debaat.nl/ en
https://www.servicepuntderondevenen.nl/ .

In verband met het vertrek van de directeur is Stichting Servicepunt & Tympaan-De Baat op zoek
naar een opvolger per 1 januari 2022.

De functie
Als directeur ben je integraal verantwoordelijk voor de vaststelling en de uitvoering van het beleid in
overleg met de opdrachtgevers. Dit betekent:

Extern:
 In overleg met de gemeente(n) het beleid en de daaruit voortvloeiende doelstellingen
vaststellen. Hierbij behartig je de belangen van de stichting.
 Gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente(n) hoe het welzijn van de inwoners van
het werkgebied nog meer te bevorderen.
 Samenwerken met andere maatschappelijke partners (o.a. bibliotheek, maatschappelijke
ondersteuning, zorgorganisaties, woningcorporatie en andere samenwerkingspartners).
 Proactief anticiperen op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.
 Onderhouden of aangaan van nieuwe relaties met de gemeente en andere aanbieders in de
regio.

Intern:
 Je laten voeden door je medewerkers en vrijwilligers en samen met hen plannen smeden om
tot een passend aanbod te komen.
 Keuzes maken die haalbaar en realistisch zijn, zodat voldaan wordt aan de missie en de
doelstellingen van de organisatie.
 Overleggen met en informeren van medewerkers, bestuur en opdrachtgevers en inzicht
geven hoe de processen verlopen en welke resultaten geboekt worden.
 Met elkaar delen van de successen en de verbeterpunten.

Resultaat:
 De bedrijfsvoering en financiën zijn op orde: opdrachtgevers, personeel, vrijwilligers en
inwoners zijn tevreden.
 Er is een adequaat pakket aan dienstverlening.
 Medewerkers weten wat er verwacht wordt, kennen de kaders en voelen zich
verantwoordelijk en betrokken.
 Medewerkers en vrijwilligers weten elkaar makkelijk te vinden waardoor de onderlinge
samenhang en samenwerking soepel verloopt.
 Dankzij jouw stimulerende en coachende houding dragen de medewerkers en vrijwilligers
met trots de toegevoegde waarde van de organisatie uit.

Zo schakel je tussen de drie rollen die je hebt als directeur: partner van het externe netwerk, partner
van het bestuur en manager van de medewerkers. Je voert de dialoog over mogelijkheden, maakt
afspraken met en legt verantwoording af aan het bestuur.

Het profiel
Ervaring en persoonlijke kenmerken
 Je hebt bewezen ervaring en/of affiniteit met het welzijnswerk in een gemeente.
 Je hebt ervaring in het werken met vrijwilligers
 Je bent inhoudelijk betrokken en sterk in (financiële) bedrijfsvoering.
 Je bent het gezicht van de organisatie, zowel voor je medewerkers als de externe
samenwerkingspartners.
 Je gelooft in participatie van inwoners en stimuleert het nemen van eigenaarschap door
medewerkers. Door gebruik te maken van kennis en talent zorg je dat kwaliteiten optimaal
ingezet worden en door je betrokkenheid voelen mensen zich gehoord en gesteund en doen
ze hun werk met vertrouwen.
 Je kunt anticiperen op veranderende tijden.

Eigenschappen en opleiding
 Gericht op samenwerking
 Sociaal zakelijk
 Financieel inzicht
 Reflectief vermogen
 Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 Goed analytisch denkvermogen
 Schakelt makkelijk tussen strategie en praktijk
 Flexibel (ook qua werktijden)
 HBO/academisch werk en denkniveau
 Kennis en ervaring op het gebied van sociaal werk en management.

Aanbod en sollicitatieprocedure
Het salaris is, afhankelijk van je ervaring conform CAO Sociaal Werk, schaal 13, maximaal € 6.466,=.
De CAO kent een individueel keuzebudget (waaronder 8,3% eindejaarsuitkering) en een
loopbaanbudget. Je pensioenopbouw loopt via Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De aanstelling is in
eerste instantie voor een jaar, met in principe uitzicht op een vast dienstverband.

Reacties zijn tot 30 november 2021 welkom via: solliciteren@stdb.nl

Uit de reacties zal door een commissie van bestuur en medewerkers een eerste selectie gemaakt
worden. Met de geselecteerden zal een kennismakingsgesprek gepland worden. Het streven is om deze vacature zo snel mogelijk te vervullen.

Een (case)assessment en referentiecheck maken onderdeel uit van de procedure.

Informatie over deze functie en de procedure kun je verkrijgen via:
Mieke Telder (huidige directeur): m.telder@stdb.nl of 06-44654060
Marie-Madeleine Claassen (bestuurslid): info@arbeidsdynamiek.nl of 06-29041726.

Einddatum website: 
dinsdag, november 30, 2021

Uitgelicht

In juli 2018 is het Jongerenwerk van Tympaan-De Baat gestart met het project Huiswerkbegeleiding De... Lees verder
Donderdag 23 december jl. was de laatste werkdag van Mieke Telder bij Stichting Servicepunt &... Lees verder