Depressie

De lotgenotencontactgroep depressie is voor mensen die last hebben (gehad) van een depressie, en die graag zouden willen praten met mensen die uit eigen ervaring weten hoe het is om een depressie te hebben (ervaringsdeskundigen).

Praten met ervaringsdeskundigen kan veel steun opleveren. Ook is een lotgenotencontactgroep goed om sociaal isolement tegen te gaan en om weer nieuwe contacten te leggen. Er is tijd om je verhaal te doen, er is erkenning en herkenning. Het contact met lotgenoten is minder officieel dan met hulpverleners. De lotgenotencontact groep is niet bedoeld als therapie en is ook geen vervanging voor therapie. Wel zullen er thema’s aan bod komen, zoals verschillende manieren om met een depressie om te gaan of depressie en gezin.

Je hoeft voor deze groep geen therapie te volgen en er is ook geen doorverwijzing of formele diagnose nodig. De enige voorwaarden aan deelname aan de groep is dat je last hebt (gehad) van een depressie. Wat in de groep besproken wordt, blijft in de groep.

Meer informatie: (0297) 230 280 / sociaalwerker@stdb.nl.