Leer- werkplaats De Ronde Venen

Sommige jongeren hebben moeite om deel te nemen aan de samenleving en lopen hierdoor het risico tussen de wal en het schip te raken. Deze risicojongeren hebben een steuntje in de rug nodig om hun zelfredzaamheid en hun mogelijkheden in de samenleving te vergroten. 

Via de leerwerkplaats wordt er gewerkt aan leerdoelen die bestaan uit basisleerdoelen, zoals op tijd komen en anders afzeggen of melden, samenwerken, opruimen. Tevens zijn er gedetailleerde leerdoelen gericht op een specifieke opleiding of baan, zoals timmer en zaag certificaten, hoveniers certificaten. Via de jobcoach (en manager) zijn er contacten, ingangen en samenwerkingsverbanden met scholen en bedrijven. Tevens worden er diverse competentiescans afgenomen zoals de INVRA, waarin gekeken wordt in hoeverre jouw competenties passen bij een bepaalde baan en/of opleiding. Er is mogelijkheid tot beroepskeuze testen en informatie voorziening over vorming van een toekomstbeeld, meeloopdagen, praktijkervaring op locatie en andere diverse werkzaamheden waarin meegelopen kan worden bij een bedrijf. Binnen de leerwerkplaats is er de mogelijkheid om binnen de aangeboden activiteiten competentie te ontwikkelen zoals houtbewerking, meubels maken, fietsen en scooters repareren of hovenier. Hierbinnen is veel ruimte voor flexibiliteit, waardoor kleding ontwerpen en maken, productie/video bewerking workshops, detailhandel etc. ook mogelijk er is altijd ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden. 

De nieuwe locatie van de leerwerkplaats is aan de Karekiet 49 in Mijdrecht.(in de voormalige basisschool O.B.S. De Trekvogel)

Zie ook: https://www.leerwerkplaatsderondevenen.nl/